Top

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij Fine Sound Mocht u deze Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!

Voorwaarden 1-1-2006
Door een of meerdere artikelen bij ons te bestellen of te huren verklaart u automatisch, in te stemmen met de volgende voorwaarden!

De Euro:
vanaf 01-01-2002 zijn al onze bedragen en verkoopprijzen in Euro's. Indien uw een bestelling plaatst gaan wij er automatisch vanuit dat u hier van op de hoogte bent! Ook is het mogelijk dat door schrijf- typ- of rekenfouten verkeerde prijzen bij de artikelen vermeld staan. Controleer dus altijd de bevestiging die uw per e-mail krijgt om problemen te voorkomen. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om een bestelling niet uit te voeren om welke reden dan ook. Daar wij naar ons weten altijd tegen de scherpste prijs proberen te leveren kan het voorkomen dat een prijs niet haalbaar is, wij behouden ons het recht de bestelling niet uit te voeren als dit niet naar tevredenheid kan worden opgelost.

Garantie:
Wij geven 100% garantie op producten met een fabricage fout, mits u dit direct laat weten via E-mail of post (vermeld hier bij uw naam de klacht, aankoop datum en de mogelijke oorzaak) Alleen onbeschadigde artikelen in originele verpakkingen worden geaccepteerd indien iets retour wordt gestuurd moet dat in overleg gebeuren en per aangetekende post. Indien een pakket bij de post kwijt raakt is dit ter eigen verantwoording. Op verbruiksproducten zoals vloeistoffen, lampen en geluid/beelddragers zit geen garantie. Indien een product bij aankomst beschadigd of defect is dien u dit binnen 24uur te laten weten via e-mail,fax of telefoon. Wij dragen dan zorg dat het product vervangen zal worden voor een nieuwe. (indien het defect door eigen toedoen is veroorzaakt of het product niet defect blijkt te zijn zijn alle gemaakte kosten voor de koper)
Retour zenden:
Zoals bekend dient een retour zending bij ons bekend te zijn voordat deze aan ons wordt verzonden. U bent op het moment van verzenden zelf verantwoordelijk voor de zending. Let op dat u uitsluitend producten franco retour stuurt per PostNL Wij vergoeden dan de verzendkosten. Stuur een pakket nooit retour onder rembours, dat wordt door ons geweigerd. Let op !! Indien u zendingen Niet Franco terugstuurt, zullen deze kosten niet door ons vergoedt worden c.q. verrekend worden met de betaling. Retour artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien een product met een defect geretourneerd is en niet defect blijkt te zijn dan zijn alle gemaakte kosten voor de koper.

De bestelling & afkoelperiode:
Op het tijdstip dat de bestelling bij ons binnen komt heeft u 24 uur de tijd om de bestelling te wijzigen of te annuleren doet u dit niet dan is voor beide partijen de koop gesloten. Indien u toch wilt annuleren of de bestelling niet afneemt zijn de administratie en eventuele verzendkosten (max.Euro 15,00) voor de koper van de bestelde artikelen. Deze kosten inclusief eventuele incassokosten worden aan de klant doorberekend. U dient deze kosten voldaan te hebben binnen 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling zo niet zullen wij een incasso bureau inschakelen om de geleden schade te verhalen.

Verzending & levering:
Al onze artikelen worden verpakt en geleverd in blanco dozen Indien producten op voorraad zijn is de levertijd minimaal 1 dagen en maximaal 30 dagen. Indien producten niet op voorraad zijn is de levertijd minimaal 5 en maximaal 30 dagen. Uw bestelling zal pas worden verzonden zodra de betaling bij ons binnen is. wij leveren niet op rekening en ook niet onder rembours.

Verzendkosten verkoopartikelen:
Voor alle verkoop audio/geluid apparatuur tot 30kg zijn de verzend/handeling kosten € 15,00 audio en geluidsapparatuur dat zwaarder is dan 30kg zullen volgens de bezorgkosten verhuur worden geleverd of anderzijds in overleg met de klant worden bepaald. Indien u apparatuur en dvd producten heeft besteld dient u te kiezen voor verzending van apparatuur. Voor orders naar België of Duitsland zullen wij indien nodig een correctie toepassen op de verzendkosten dit zal vooraf worden vermeld Verzendkosten voor verkoop DVD en overige producten zijn € 5,50.

Bezorgkosten Verhuur producten;
Brengen, uitleg geven en weer ophalen verstaan wij onder bezorgen!
De apparatuur zal worden gebracht en aangesloten door ons, ook geven wij een korte uitleg hoe je de apparatuur moet en het beste kunt bedienen. Mocht u op de avond zelf een probleem hebben of iets niet meer weten dan kunt u ten alle tijde (ook midden in de nacht) ons storingsnummer bellen en wij gaan dan onze uiterste best doen om het probleem op te lossen.
Alle genoemde huurprijzen zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten. Hieronder ziet u precies wat de kosten voor het bezorgen zijn, dit is dus het brengen, installeren en ophalen. U kunt via een route planner ( b.v. www.anwb.nl ) uitrekenen hoeveel kilometer het is vanaf ons adres naar dat van u. Bereken altijd de afstand tussen de postcode 1241 LC en die van uzelf.

Bezorg- en installatiekosten verhuur producten per 1 juni 2005
Vanaf 0 km tot 15 km = € 25,00
Vanaf 15 km tot 20 km = € 45,00
Vanaf 20 km tot 30 km = € 55,00
vanaf 30 km tot 40 km = € 65,00
Vanaf 40 km tot 50 km = € 75,00
Vanaf 50 km tot 60 km = € 85,00
Vanaf 60 km tot 80 km = € 95,00
boven de 80km is mogelijk na overleg
Op stads centrum zullen wij voor de verhuur een bezorgtoeslag van € 25,00 toepassen.
Aflevering uitsluitend gelijkvloers of op etage met lift !

Voorraad & Levering:
Indien een product tijdelijk niet meer leverbaar is zal dit kosteloos worden nagezonden indien een levering uit 2 zendingen mag en kan bestaan. mocht dit product niet meer te verkrijgen zijn, dan ontvangt u een gelijkwaardig of meerwaardig vervangend product naar keuze. Of zullen wij op uw verzoek het betaalde bedrag terug storten op uw rekening.

Verhuur Apparatuur en aansprakelijkheid:
Het gehuurde materiaal is en blijft altijd eigendom van Fine Sound. Tijdens de gehele huurperiode is de huurder van de betreffende gehuurde producten geheel verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Men neemt in acht de apparatuur te bedienen en te vervoeren op een verantwoorde en veilige manier. Tevens is de huurder in ieder opzicht aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging en zal hij/zij iedere mogelijke actie dienen te nemen of verdere schade te beperken dan wel te vergoeden. Men dient rekening te houden en zo ook preventieve maatregelen te treffen indien dit noodzakelijk is. Het is dan ook te strengste verboden om apparatuur/producten onbeheerd achter te laten dan wel op een niet voldoende beveiligde plaats achter te laten of te staan. Iedere vorm van vermissing, beschadiging of defecten dienen direct te worden gemeld aan de contact persoon van Fine Sound. Let op borg is slechts voor kleine zaken indien er meer schade is ontstaan of apparatuur is bijvoorbeeld gestolen is de huurder aansprakelijk voor het volledige schade bedrag plus eventuele gevolg schade of winstderving die hier uitvoortkomt.

Diefstal, schade, vermissing
Bij diefstal, schade, vermissing van onze huurmaterialen zal de hoofd huurder volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle gemaakte kosten en schade die hier uit voortvloeit. Bij diefstal en vermissing dient u uiterlijk binnen 24uur na melding ons in kennis te hebben gesteld. Tevens bent u als huurder in geval van diefstal,of vermissing verplicht aangifte te doen bij de politie. Dit dient te gebeuren op zeer korte termijn of ter wel binnen 48uur van enig boven genoemd voorval. Wij behouden ons het recht de betaalde borg in dit geval vast te houden.'

DOA (Dead on arrival) defect bij ontvangst

Wat betreft de DOA's zal uw product worden omgewisseld voor een nieuw exemplaar. Neem dus voor garantie en Retour zenden altijd eerst contact met ons op. DOA's dient u strikt binnen 24uur bij ons te melden. (Vermeld A.u.b. altijd uw bestelnummer en het serie nummer van het apparaat dit is een must!) info@finesound.nl

Retourzendingen
Indien een product bij ontvangst defect of niet compleet blijkt te zijn dien de klant dit binnen 24uur na ontvangst bij ons te melden via E-mail of door even te bellen met een van de telefoonnummers genoemd onder contact. Voordat u een product terug stuurt, dient u hier over contact te hebben gehad met de medewerkers van Fine Sound. Deze kunnen u precies vertellen wat te doen. Indien een apparaat defect is of niet goed werkt kunt u deze ook na contact te hebben gehad met een van onze medewerkers terugzenden, indien reparatie mogelijk is zal dit probleem door ons zelf worden afgehandeld.  info@finesound.nl

LET OP:
Niet aangemelde pakketten of rembours zendingen worden door ons niet geaccepteerd! Zendingen dienen altijd franco naar ons verzonden te worden. Indien het defect binnen de garantietermijn valt worden de gemaakte verzendkosten door ons vergoed.

Adres voor retourzendingen:
Fine Sound   Postbus 49  1243 ZG  Kortenhoef
Gelieve geen zendingen naar ons magazijn op de Kwakel te zenden, wij zijn daar vaak niet aanwezig!


Juiste gegevens:
Als uw gegevens bij ons bekend zijn gaan wij er ook vanuit dat deze juist zijn ingevuld. Indien de gegevens niet juist zijn (bijvoorbeeld een niet bestaand adres of een nep order) doen wij hier direct aangifte van (grapjes worden dus niet geaccepteerd) Indien u toch een nep order plaatst behouden wij ons het recht om hier voor een boete op te leggen van de gemaakte kosten. Let op want indien u onze site bezoekt is uw IP adres direct bij ons in het systeem opgeslagen en bent u te achterhalen.

Uw gegevens:
Indien u een bestelling doet, geeft uw ons het recht om uw gegevens op te slaan in ons systeem. Uw gegevens worden alleen door ons gebruikt en niet verstrekt aan derden. Indien u geen nieuwsbrief wilt ontvangen dient u dit aan te geven op het bestelformulier of een e-mail te sturen naar info@finesound.nl

Algemeen:
Wij behouden ons het recht om teksten, prijzen en artikelen te verwijderen, te wijzigen of te veranderen alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van typ of plaats fouten. Prijzen op deze website kunnen licht verschillen of afwijken van de prijzen in een van onze catalogi.

Copyright:
Alle afbeeldingen en teksten zijn speciaal gemaakt voor Fine Sound. Het is dan ook verboden om deze te gebruiken zonder daar toestemming voor te hebben verkregen bij de auteur van deze website. Indien u dit toch doet zullen wij maatregelen treffen. Alle afbeeldingen zijn zichtbaar en onzichtbaar gemerkt om aan te kunnen tonen dat deze van Fine Sound zijn.

Belasting:
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
K.v.K. Hilversum: 32.040105

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
[Vestigingsadres];
[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];
Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]
E-mailadres: [vul hier uw e-mailadres in]
KvK-nummer: [vul hier uw KvK-nummer in]
Btw-identificatienummer: [vul hier uw btw-nummer in]
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 13 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 15 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.